آکسسوری

آکسسوری ( accessory) 

اکسسوری واژه ای انگلیسی می باشد و در زبان فارسی هم فعلاُ به اکسسوری بیان میشود و میتوان گفت معادل فارسی رایجی برای آن نیست ولی در حالت کلی معنی تحت اللفظی آن «« لوازم جانبی»» می باشد و در دنیای مد و فشن به تمام لوازم جانبی به جز لباس های اصلی اطلاق می شود و انواع اکسسوری در کنار لباسهای اصلی برای افزایش جلوه و زیبایی و یا ایجاد هارمونی رنگها به کار میرود.