21 متری

-متراژ:21 متر تجاری

-طبقه:

-ودیعه:

-اجاره ماهیانه:

-صنف مورد اجاره:طلاوجواهر،پوشاک،موبایل،زیورآلات

-شماره تماس:02155145991-09914284264

خانم امینی