قوانین و مقررات

قوانین مرکز خرید پوریا

  1. لطفا حجاب اسلامی را رعایت فرمایید
  2. استعمال دخانیات ممنوع
  3. لطفا از آوردن حیوانات خانگی خودداری فرمایید.
  4. تردد با اسکوتر و اسکیت ممنوع
  5. خوردن و ریختن مواد غذایی در فضای تجاری ممنوع
  6. تردد با کالسکه بجه از روی پله های برقی ممنوع
  7. حمل وسایل آتش زا و خطر آفرین ممنوع